Głównej zawartości

Biuro projektu: 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim 
Ul. Skarbowa 1 
73 – 110 Stargard Szczeciński 
Pokój nr 04, 05, 06 

1. Koordynator projektu: 

Kamila Wójcik – Dyrektor w Wydziale Zamówień i Inwestycji, tel. 91 4804 881

2. Stanowisko ds. zamówień publicznych:

Marta Olczak – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień i Inwestycji, tel. 91 4804 824

3. Stanowisko ds. rozliczeń i promocji projektu:

Iga Żwikiewicz – Inspektor w Wydziale Zamówień i Inwestycji, tel. 91 4804 838