Głównej zawartości

„Spotkaliśmy się dziś, aby podsumować projekt, dzięki któremu zmieniliśmy kolejną szkołę z powiatu stargardzkiego. Zmieniliśmy ją nie tylko wizualnie, ale także pod kątem poprawy efektywności energetycznej” – tymi słowami Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski przywitał uczestników konferencji zwieńczającej realizację projektu termomodernizacji 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim", w dniu 17.07.2015 r. została podpisana umowa z firmą HYDROCHEM  DGE  S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę brutto: 1.520.894,83 zł.

Trwa realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”

Dotychczas zrealizowany zakres robót objął: docieplenie stropodachów,  termomodernizację ścian, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, izolację ścian poniżej terenu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 

W dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w  Stargardzie Szczecińskim  odbyła się konferencja inaugurująca projekt realizowany przez Powiat Stargardzki p.n. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego 

w Stargardzie Szczecińskim”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, w ramach programu operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego, II Liceum Ogólnokształcącego, Rady Rodziców oraz lokalnych mediów.

Konferencję otworzyła Pani Iwona Wiśniewska Wicestarosta Stargardzki, a następnie przedstawiła założenia projektu oraz przewidywane efekty jego realizacji.